Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit is het vermogen om gericht te kunnen sturen op gewenste effecten van ons eigen gedrag. Het is het vermogen om niet alleen datgene te doen wat jij vindt dat je moet doen maar vooral om datgene te bereiken wat je wilt bereiken.

Persoonlijke effectiviteit start met zelfkennis en zelfreflectie. Je leert bewust te worden van je eigen gedragingen, kwaliteiten, valkuilen, gevoelens en gedachten. Ik begeleid dit proces door jouw inzicht te geven in je eigen manier van waarnemen, denken en handelen in bepaalde situaties. Hierdoor treedt een gedragsverandering op wat de basis is voor persoonlijk effectiever functioneren. 
Het coachingstraject resulteert in zelfcontrole en daardoor effectief handelen. Ik ga daarbij uit van ieders eigen kwaliteiten en aanwezige mogelijkheden.

Ik leer je om emoties om te zetten in positieve gedachten. Bij deze gedragsverandering speelt beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming vaak een grote rol. Vanuit de gecontroleerde emoties kom je tot effectief handelen en zo ook tot gewenste situaties en resultaten.

Je stelt tijdens het traject heldere, reële, maar vooral haalbare doelen. Door je eigen kwaliteiten gericht in te zetten op het bereiken van de doelstelling zorg je ervoor dat er een grotere kans van slagen is. Ik ga actief met je op zoek naar vragen als: wie ben ik? wat kan ik? wat wil ik voor de toekomst? wat voor keuzes maak ik en waarom? De antwoorden zijn nodig voor het opstellen van je persoonlijk actieplan.

Door het belang te laten zien van veranderingen kunnen weerstanden en onzekerheden worden weggenomen. Het is geen moeten maar willen geworden.

reactive-vs-proactive-change-119

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.